Skip to content

Contact

Stichting College Hillesluis

Stichting College Hillesluis heeft helaas in 2015 de deuren moeten sluiten ivm met ontbreken van aanvullende subside op onze zeer gewaardeerde activiteiten in de wijk.

De methodiek die we ontwikkeld hebben is bewezen succesvol en maakt het verschil in een wijk voor jongeren tussen 14 en 21 jaar.

Mocht u interesse hebben in deze methodiek kunt u een email sturen naar:

E-mail:
info@collegehillelsuis.nl

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS