Skip to content

Methodiek

Stichting College Hillesluis heeft een methodiek ontwikkeld die jongeren in achterstandswijken helpt de afstand naar school en werk te verkleinen.  Een van de oorzaken van negatief groepsgedrag op straat (jongerenoverlast) is een gebrek aan eigen identiteit van de jongeren.  De kans op doorval naar criminaliteit is groot.

De integrale methodiek die afgelopen jaren ontwikkeld is, kent een kombinatie  van economische afhankelijkheid en hierarchie met de jongeren. Hierdoor wordt het grootste deel van de doelgroep in de wijk bereikt en wordt het potentieel van deze jongeren beter benut.

Met een programma van werk en trainingen wordt een steviger CV gebouwd. Naast werkervaring, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontdekken van eigen talenten, worden de jongeren gecoached op hun gedrag, het grootste struikelblok bij het vinden of houden van een baan.

Doordat de jongeren zichtbaar werken in de wijk, ontstaan voor hun nieuwe netwerken, de veiligheid (objectief en subjectief) wordt verbeterd.

Er is een bewezen directe relatie tussen armoede en overlast/criminaliteit in een wijk.  Met de zakgeldvergoedingen aan deze jongeren wordt een directe bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding in de wijk.

Om een indruk te krijgen van problematiek en oplossing klik op volgende link:

college Hilleslsuis, methodiek die werkt!

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS