Skip to content

Een rustige jaarwisseling…

Net als vorig jaar heeft College Hillesluis meegeholpen om de wijk veilig en gezellig te houden tijdens de jaarwisseling. Deze keer nog professioneler en met een intensieve samenwerking met de wijkpolitie en Stadstoezicht. Ook dit jaar kregen deelnemers in hun vakantie diverse trainingen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Het resultaat: minder schade (geen enkele vuilnisbak of ruit gesneuveld op het Pantserklosplein!), weinig incidenten en bewoners die voor het eerst sinds jaren weer op hun plein naar buiten kwamen. Hieronder een fotoimpressie en een indruk vanuit Stadstoezicht over de organisatie.

 

 

De samenwerking met College Hillesluis gedurende Oud en Nieuw is goed verlopen. Stadstoezicht en de Politie zijn uitgenodigd om op 27 december 2012 de briefing mee te maken en om kennis te maken met de jongeren van College Hillesluis. In de briefing kreeg iedereen te horen wat de werkzaamheden inhielden, welke diensten de jongeren zouden draaien, de hiƫrarchie binnen elke ploeg en de af te leggen routes van de ploegen. De jongeren van College Hillesluis waren stipt op tijd, zijn heel rustig gebleven gedurende de briefing en hebben pas na de briefing de vragen gesteld die zij moesten stellen. Samenvattend hebben zij zich professioneel opgesteld.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS